Eski Yönetim Kurulu Üyeleri


Prof. Dr. Irfan Titiz'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Süreyya Gördüren
Dr. Perihan Çambel
Ulug Igdemir
Prof. Dr. Nusret Karasu
Op. Dr. Nimet Taskiran
Dr. Cemalettin Or
Prof. Dr. Orhan Toygar'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Sidika Atasagun
Dr. Gönül Bingöl
Muazzez Sener
Dr. Perihan Çambel
Doç. Dr.Izzet Kantemir
Prof. Dr. Irfan Titiz
Ulug Igdemir
Dr. Cemal Or
Prof. Dr. Kamil Sokullu
Muazzez Bulk
Dr. Lütfü Tanberk
Prof. Dr. Orhan Toygar'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Nazmiye Acarbay
Alaeddin Alpay
Rauf Baykan
Fettah Cöner
Ulug Igdemir
Doç. Dr. Izzet Kantemir
Sidika Okan
Prof. Dr. Kamil Sokullu
Dr. Lütfü Tanberk
Prof. Dr. Irfan Titiz
Prof. Dr. Orhan Toygar
Selahattin Uzel - Dr. Perihan Çambel
Prof. Dr. Irfan Titiz'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Sidika Atasagun
Dr. Yavuz Aksu
Dr. Zekai Tahir Burak
Prof. Dr. Necati Eranil
Prof. Dr. Recai Ergüder
Ulug Igdemir
Dr. Cengiz Kevenk
Prof. Dr. Perihan Çambel
Münevver Kunt
Dr. Adnan Öztürel
Prof. Dr. Süreyya Tanay
Prof. Dr. Irfan Titiz'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Beria Akbal
Sidika Atasagun
Dr. Yavuz Aksu
Dr. Perihan Çambel
Prof. Dr. Necati Eranil
Ulug Igdemir
Prof. Dr. Izzet Kantemir
Dr. Osman Koçtürk
Dr. Semsi Özdilek
Prof. Dr. Süreyya Tanay
Dr. Lütfü Tanberk
Prof. Dr. Necati Eranil'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Nazmiye Acarbay
Ahmet Andiçen
Sidika Atasagun
Dr. Yavuz Aksu
Ulug Igdemir
Prof. Dr. Izzet Kantemir
Doç. Dr. Muharrem Köksal
Prof. Dr. Sabih Oktay
Dr. Lütfü Tanberk
Prof. Dr. Orhan Toygar
Doç. Dr. Muhittin Ülker
Prof. Dr. Necati Eranil'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Ahmet Andiçen
Prof. Dr. Muhittin Ülker
Prof. Dr. Izzet Kantemir
Dr. Lütfü Tanberk
Sidika Atasagun
Prof. Dr. Orhan Toygar
Dr. Nuri Akyel
Prof. Dr. Muharrem Köksal
Ulug Igdemir
Doç. Dr. Naci Ayral
Nazmiye Acarbay
Prof. Dr. Izzet Kantemir'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Sidika Atasagun
Ahmet Andiçen
Prof. Dr. Orhan Toygar
Doç. Dr. Nuri Akyel
Prof. Dr. Cihat Borçbakan
Prof. Dr. Perihan Çambel
Ulug Igdemir
Hilmi Serez
Lütfü Tanberk
Dr. O. Nuri Aker
Prof. Dr. Muharrem Köksal
Prof. Dr. Izzet Kantemir'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Osman Nuri Aker
Prof. Dr. Perihan Çambel
Dr. Lütfü Tanberk
Ulug Igdemir
Hulusi Gürkan
Berrin Tanberk
Dr. Nuri Akyel
Dr. Vet. Vehbi Müderrisoglu
Prof. Dr. Orhan Toygar
Dr. Sekür Ökten
Prof. Dr. Cihat Borçbakan
Prof. Dr. Izzet Kantemir'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Nail Gidel
Prof. Dr. Perihan Çambel
Dr. Lütfü Tanberk
Ulug Igdemir
Müh. Hulusi Gürkan
Berrin Tanberk
Dr. Nuri Akyel
Vet. Dr. Vehbi Müderrisoglu
Prof. Dr. Orhan Toygar
Dr. Sekür Ökten
Abdullah Caner
Prof. Dr. Orhan Toygar'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Dr. Sekür Ökten
Prof. Dr. Perihan Çambel
Dr. Lütfü Tanberk
Ulug Igdemir
Av. Istiklal Gökçer
Berrin Tanberk
Atifet Timur
Dr. Sait Pembecioglu
Abdullah Caner
Müh. Hulusi Gürkan
Prof. Dr. Muhittin Ülker'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Cihat Borçbakan
Prof. Dr. Mehmet Ali Tanman
Prof. Dr. Muharrem Köksal
Nesip Göymen
Bülent Sokullu
Zehra Kipçak
Prof. Dr. Selahattin Akkaynak
Prof. Dr. Besim Tanyel
Dr. Ihsan Ekin
Erdal Inönü - Prof. Dr. Fevzi Renda
Prof. Dr. Kamile Mutlu - Dr. Hüsnü Göksel
Prof. Dr. Muhittin Ülker'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Cihat Borçbakan
Prof. Dr. Izzet Kantemir
Doç. Dr. Fevzi Renda - Sermet Içellioglu
Av. H. Hilmi Serez
Ahmet Andiçen
Sidika Atasagun
Prof. Dr. Mehmet Ali Tanman - Dr. Nazan Akata - Rasim Güla
Dr. Ahmet Hamdi Turgut
Doç. Dr. Hüsnü Göksel
Av. K. Orhan Eren
Prof. Dr. Muharrem Köksal - Dr. Sevket Hüsnü Taray
Prof. Dr. Muhittin Ülker'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Sidika Atasagun
Prof. Dr. Izzet Kantemir
Av. K. Orhan Eren
Dr. Hamet Hamdi Turgut - Mediha Özdemir - Ahmet Özgün
Ahmet Andiçen
Rasim Güla
Dr. Demir Ugur
Doç. Dr. Hüsnü Göksel
Prof. Dr. Cihat Borçbakan - Hayrettin Tuncer
Av. H. Hilmi Serez
Dr. Muammer Bingöl
Prof. Dr. Muhittin Ülker'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Dr. Muammer Bingöl - M. Eftal Öney
Ahmet Andiçen
Hayri Arsoy - Dr. Hüseyin Gürsoy
Sidika Atasagun
Yük. Mi. Müh. Ismail Devletkusu
Av. K. Orhan Eren
Rasim Güla
Prof. Dr. Izzet Kantemir
Av. H. Hilmi Serez
Hayrettin Tuncer
Dr. Demir Ugur
Prof. Dr. Muhittin Ülker'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Rasim Güla
Dr. Kemal Topalan
Perran Karaca
Prof. Dr. Izzet Kantemir
Dr. Hüseyin Gürsoy
Muazzez Bulk
Hayrettin Tuncer
Ahmet Andiçen
Ismail Devletkusu
Av. K. Orhan Eren
Dr. Demir Ugur
Prof. Dr. Muhittin Ülker'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Cihat Borçbakan
Prof. Dr. Izzet Kantemir
Doç. Dr. Vedat Içöz
Dr. Selahattin Temelli
Ismail Devletkusu
Hayrettin Tuncer
Ahmet Andiçen
Muazzez Bulk
Mahmut Erhan
Av. M. Sakir Balioglu
Mustafa Güvenç
Prof. Dr. Izzet Kantemir'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Ayhan Çavdar
Prof. Dr. Cihat Borçbakan
Doç. Dr. Erdogan Gökay
Dr. Korkut Akoguz
Dr. Selahattin Temelli
Dr. Necdet Atalay
Dr. Erdogan Çinar
Dr. Lütfü Köselioglu
Doç. Dr. A. Muttalip Ünal
Mualla Mengilibörü
Gülbün Bayülken
Prof. Dr. Muhittin Ülker'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Cihat Borçbakan
Doç. Dr. A. Muttalip Ünal
Mustafa Güvenç
Dr. Necdet Atalay
Av. K. Orhan Eren
Mustafa Uslu
Gülten Berk
Memnune Andiçen
Latif Yaz
Turan Oktay
Doç. Dr. Afet Arkan
Prof. Dr. A. Muttalip Ünal'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. L. Sezai Yaman
Doç. Dr. Asim Akin
Necip Alp
Latif Yaz
Dr. Necdet Atalay
Mustafa Güvenç
Prof. Dr. Namik Çevik
Fahrettin Oktay - Prof. Dr. Dinçer Firat
Hasan Özer
Yekta Güngör Özden
Prof. Dr. Erzan Erzurumluoglu
Prof. Dr. A. Muttalip Ünal'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. L. Sezai Yaman
Prof. Dr. Dinçer Firat
Doç. Dr. Asim Akin
Doç. Dr. Necati Küçüksu
Polat Altinoklu
Prof. Dr. Namik Çevik
Prof. Dr. Erzan Erzurumluoglu
Mustafa Güvenç
Latif Yaz
Hasan Özer
Yekta Güngör Özden
Prof. Dr. Dinçer Firat'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. L. Sezai Yaman
Doç. Dr. A. Sevket Ruacan
Hasan Özer
Polat Altinoklu
Prof. Dr. Namik Çevik
Prof. Dr. Sakip Pekin
Doç. Dr. Necati Küçüksu
Dr. Esmen Aribas
Mustafa Güvenç
Latif Yaz
Av. M. Kamil Akinci
Prof. Dr. Dinçer Firat'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. M. Uluhan Berk
Doç. Dr. Necati Küçüksu
Doç. Dr. A. Sevket Ruacan
Hasan Özer
Prof. Dr. Namik Çevik
Prof. Dr. L. Sezai Yaman
Doç. Dr. Gülten Tekuzman
Mustafa Güvenç
Latif Yaz
Polat Altinoklu
Metin Yavuz
Prof. Dr. Dinçer Firat'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. L. Sezai Yaman
Doç. Dr. A. Sevket Ruacan
Doç. Dr. Esmen Baltali
Polat Altinoklu
Prof. Dr. Namik Çevik
Prof. Dr. M. Uluhan Berk
Doç. Dr. Gülten Tekuzman
Doç. Dr. Atif Aktas
Op. Dr. Yusuf Demir
Av. Özcan Atalay
Prof. Dr. Dinçer Firat'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. L. Sezai Yaman
Doç. Dr. A. Sevket Ruacan
Yrd. Doç. Dr. Faik Sarialioglu
Op. Dr. Yusuf Demir
Prof. Dr. Namik Çevik
Prof. Dr. Sakip Pekin
Doç. Dr. Gülten Tekuzman
Doç. Dr. I. Lale Atahan
Doç. Dr. Emin Kansu
Av. Özcan Atalay
Prof. Dr. L. Sezai Yaman'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. A. Sevket Ruacan
Prof. Dr. Dinçer Firat
Doç. Dr. Faik Sarialioglu
Op. Dr. Yusuf Demir
Prof. Dr. Ertekin Arasil
Prof. Dr. Gülten Tekuzman
Prof. Dr. Münevver Büyükpamukçu
Prof. Dr. Emin Kansu
Doç. Dr. I. Lale Atahan
Doç. Dr. Ayse Ayhan
Prof. Dr. L. Sezai Yaman'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Dinçer Firat
Prof. Dr. A. Sevket Ruacan
Prof. Dr. Münevver Büyükpamukçu
Prof. Dr. Emin Kansu
Prof. Dr. Ertekin Arasil
Prof. Dr. O. Seyfi Sardas
Doç. Dr. Faik Sarialioglu
Prof. Dr. I. Lale Atahan
Op. Dr. Yusuf Demir
Doç. Dr. M. Tezer Kutluk
Prof. Dr. Dinçer Firat'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. A. Sevket Ruacan
Prof. Dr. Münevver Büyükpamukçu
Prof. Dr. Emin Kansu
Prof. Dr. Ertekin Arasil
Prof. Dr. O. Seyfi Sardas
Doç. Dr. Faik Sarialioglu
Prof. Dr. I. Lale Atahan
Op. Dr. Yusuf Demir
Doç. Dr. M. Tezer Kutluk
Prof. Dr. L. Sezai Yaman
Prof. Dr. Dinçer Firat'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. A. Sevket Ruacan
Prof. Dr. Münevver Büyükpamukçu
Prof. Dr. Emin Kansu
Prof. Dr. Ertekin Arasil
Doç. Dr. Ayse Ayhan
Prof. Dr. Esmen Baltali
Prof. Dr. I. Lale Atahan
Op. Dr. Yusuf Demir
Prof. Dr. L. Sezai Yaman
Doç. Dr. M. Tezer Kutluk
Prof. Dr. Münevver Büyükpamukçu'nun Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Emin Kansu
Prof. Dr. M. Tezer Kutluk
Prof. Dr. Ayse Ayhan
Op. Dr. Yusuf Demir
Prof. Dr. Dinçer Firat
Prof. Dr. L. Sezai Yaman
Prof. Dr. Ertekin Arasil
Prof. Dr. A. Sevket Ruacan
Prof. Dr. I. Lale Atahan
Prof. Dr. Esmen Baltali
Prof. Dr. Münevver Büyükpamukçu'nun Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Dinçer Firat
Prof. Dr. L. Sezai Yaman
Op. Dr. Yusuf Demir
Prof. Dr. Ertekin Arasil
Prof. Dr. A. Sevket Ruacan
Prof. Dr. M. Tezer Kutluk
Prof. Dr. Ayse Ayhan
Prof. Dr. A.Haluk Koç
Prof. Dr. Erzan Erzurumluoglu
Prof. Dr. Ayse Kars
Prof. Dr. A.Sevket Ruacan'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Dinçer Firat
Prof. Dr. L. Sezai Yaman
Prof. Dr. M. Tezer Kutluk
Prof. Dr. Ayse Ayhan
Prof.Dr.Kadirhan Sunguroglu
Op. Dr. Yusuf Demir
Prof. Dr. Erol Özdiler
Prof.Dr.Münevver Büyükpamukçu
Prof. Dr. Erzan Erzurumluoglu
Doç.Dr.Ali Varan
Prof. Dr. A.Sevket Ruacan'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. L. Sezai Yaman
Prof. Dr. M. Tezer Kutluk
Op. Dr. Yusuf Demir
Prof.Dr.Münevver Büyükpamukçu
Prof. Dr. Erzan Erzurumluoglu
Prof. Dr. Dinçer Firat
Prof. Dr. Erol Özdiler
Prof.Dr.Kadirhan Sunguroglu
Doç.Dr.Ali Varan
Doç.Dr.Suayib Yalçin
Prof. Dr. M.Tezer Kutluk'un Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof.Dr.Sevket Ruacan
Prof. Dr. L. Sezai Yaman
Op. Dr. Yusuf Demir
Prof.Dr.Münevver Büyükpamukçu
Altay Utkan
Prof. Dr. Dinçer Firat
Prof. Dr. Erol Özdiler
Prof.Dr.Kadirhan Sunguroglu
Doç.Dr.Ali Varan
Doç.Dr.Suayib Yalçin
Prof. Dr. M.Tezer Kutluk'un Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof.Dr.Sevket Ruacan
Prof. Dr. L. Sezai Yaman
Av.Özcan Atalay
Prof.Dr.Münevver Büyükpamukçu
Doç.Dr.Nurettin Boran
Prof. Dr. Dinçer Firat
Prof. Dr. Erol Özdiler
Prof.Dr.Kadirhan Sunguroglu
Prof.Dr.Ali Varan
Prof.Dr.Suayib Yalçin
Prof. Dr. M.Tezer Kutluk'un Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof.Dr.Sevket Ruacan
Prof. Dr. L. Sezai Yaman
Av.Özcan Atalay
Prof.Dr.Münevver Büyükpamukçu
Doç.Dr.Nurettin Boran
Prof. Dr. Dinçer Firat
Prof. Dr. Erol Özdiler
Prof.Dr.Kadirhan Sunguroglu
Prof.Dr.Bilgehan Yalçin
Prof.Dr.Suayib Yalçin
Prof. Dr. Suayib YALÇIN'in Genel Baskanliginda Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof.Dr.Kadirhan Sunguroglu
Prof.Dr.M.Tezer Kutluk
Doç.Dr.Nurettin Boran
Prof.Dr.Bilgehan Yalçin
Av.Özcan Atalay
Prof.Dr.Münevver Büyükpamukçu
Prof. Dr. Erol Özdiler
Prof. Dr. Dinçer Firat
Prof.Dr.Sevket Ruacan
Prof. Dr. L. Sezai Yaman'
PROF.DR.ŞUAYİB YALÇIN
PROF.DR.KADİRHAN SUNGUROĞLU
PROF.DR.M.TEZER KUTLUK
PROF.DR.BİLGEHAN YALÇIN
AV.EMİN AKOĞUZ
AV.ÖZCAN ATALAY
DOÇ.DR.NURETTİN BORAN
PROF.DR.MÜNEVVER BÜYÜKPAMUKÇU
PROF.DR.L.SEZAİ YAMAN
PROF. DR. ŞEVKET RUACAN

PROF.DR.ŞUAYİB YALÇIN

PROF.DR.KADİRHAN SUNGUROĞLU

PROF.DR.M.TEZER KUTLUK

PROF.DR.BİLGEHAN YALÇIN

AV.EMİN AKOĞUZ

AV.ÖZCAN ATALAY

DOÇ.DR.NURETTİN BORAN

PROF.DR.MÜNEVVER BÜYÜKPAMUKÇU

PROF.DR.L.SEZAİ YAMAN

PROF. DR. ŞEVKET RUACAN

PROF.DR.M.TEZER KUTLUK

PROF.DR.KADİRHAN SUNGUROĞLU

PROF.DR.ŞUAYİB YALÇIN

PROF.DR.GÜZİDE BURÇA AYDIN

AV.ÖZCAN ATALAY

DOÇ.DR.MUSTAFA CEM BABADOĞAN

PROF.DR.NURETTİN BORAN

PROF.DR.MÜNEVVER BÜYÜKPAMUKÇU

PROF. DR. ŞEVKET RUACAN